T. 14, S. 2M (2011)

Mục lục

Articles

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố lên ứng suất cắt tới hạn của vật liệu đường bờ hạt dính đối với quá trình xói lở bờ sông biển Tóm tắt PDF
Bùi Trọng Vinh, Deguchi Ichiro 05-15
Mô hình pilot bổ sung nhân tạo nước dưới đất bằng nước mưa tại ký túc xá ĐHQG-HCM Tóm tắt PDF
Nguyễn Việt Kỳ, Nguyễn Đình Tứ 16-24
Nghiên cứu các phương pháp làm thưa lưới nhằm lưu giữ tính bất đồng nhất của môi trường địa chất trong mô hình khai thác mỏ Tê Giác trắng Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Hưng, Mai Cao Lân 25-37
Xác định đường cong mới của độ thấm tương đối do nén ép địa tĩnh khi khai thác dầu Tóm tắt PDF
Tạ Quốc Dũng, Peter Behrenbruch 38-53
Đánh giá khả năng hấp thụ nước mưa của các tầng chứa nước tại thành phố Hồ Chí Minh khi bổ sung nhân tạo Tóm tắt PDF
Nguyễn Việt Kỳ, Ngô Đức Chân, Tống Viết Thành 54-65
Hiện trạng môi trường một số mỏ đá và sét sau khai thác khu vực huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương và biện pháp quản lý Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Hồng Hạnh 66-75
Nghiên cứu quá trình ủ vi sinh rác thải hữu cơ bằng phương pháp ủ thiếu khí (cấp khí tự nhiên) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Phương, Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Phước Dân, Vũ Nha Trang 76-82
Tác động của biến đổi khí hậu đến xu hướng thay đổi nhiệt độ, lượng mưa và mực nước sông Sài Gòn khu vực thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mai, Võ Lê Phú 83-96
Đề xuất các giải pháp giảm thiểu việc sử dụng bao bì nylon tại thành phố Hồ Chí Minh: hướng đến xã hội tiêu thụ bền vững Tóm tắt PDF
Lê Văn Khoa 97-105
Ứng dụng công nghệ BAC-BSF trong tái sử dụng nước thải sinh hoạt ở thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Phan Thanh Nhân, Nguyễn Phước Dân, Nguyễn Thị Mỹ Hiền 107-118


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP