T. 14, S. 2T (2011)

Mục lục

Articles

Nghiên cứu thành phần hóa học hạt cây Móc mèo núi (Caesalpinia bonducella flem.), họ Vang (Caesalpiniaceae) Tóm tắt PDF
Nguyễn Trung Nhân, Vũ Thị Thúy Dung, Nguyễn Thị Thanh Mai 05-11
Bốn lignan cô lập từ rễ cây Xuân hoa đỏ, Pseuderanthemum carruthersii (seem.) Guill. var. Atropurpureum (bull.) Fosb. Tóm tắt PDF
Võ Thị Ngà, Nguyễn Phi Linh, Nguyễn Hoàng Minh Nhựt, Nguyễn Kim Phi Phụng, Nguyễn Ngọc Sương 12-19
Một số hợp chất từ hoa cây sơn cúc ba thùy Wedelia trilobata (l.) hitch., họ Cúc (Asteraceae) Tóm tắt PDF
Trương Thị Hồng Nguyệt, Nguyễn Thị Hoài Thu, Tôn Thất Quang, Nguyễn Kim Phi Phụng 20-27
Thành phần hóa học của rễ cây Hà thủ ô trắng Tóm tắt PDF
Bùi Xuân Hào, Nguyễn Minh Đức, Trần Lê Quan 28-35
Các hợp chất ức chế enzyme Alpha-glucosidase được cô lập từ lá Azadirachta indica a.juss trồng ở tỉnh Ninh Thuận. Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ý Nhi, Trần Lê Quan, Trần Kim Qui 36-42
Hoạt tính ức chế enzym Alpha-glucosidase và thành phần hóa học của cây huyết rồng hoa nhỏ, satholobus parviflorus (roxb.) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Mai, Phan Nguyễn Hữu Trọng, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Trung Nhân 43-49
Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính kháng oxi của cao chiết axetat etyl cây Vằng Trâu jasminum undulatum ker-gawl. Tóm tắt PDF
Trần Thị Anh, Nguyễn Thanh Bình, Hồ Thị Cẩm Hoài 50-57
Các hợp chất phenol từ thân lá cây Nam Sâm đứng boerhavia erecta l., họ Bông Phấn (nyctaginaceae) Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Mỹ Liên, Nguyễn Thị Mỹ Dung, Nguyễn Kim Phi Phụng 58-65
Nghiên cứu so sánh hàm lượng polyphenol, flavonoid và hoạt tính kháng oxy hóa của keo ong Việt Nam và một số nước Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Trung Nhân, Nguyễn Thị Thanh Mai 66-74
Tổng hợp organo-clay trên cơ sở đất sét Thuận Hải (Việt Nam) được biến tính bằng hỗn hợp glycerid Tóm tắt PDF
Mai Thanh Tâm, Hà Thúc Chí Nhân, Hà Thúc Huy 75-81
Khảo sát thành phần hóa học của vỏ cây Sấu đỏ (Sandoricum Koetjape) Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Bảo Trang, Phạm Đình Hùng, Nguyễn Diệu Liên Hoa 82-88
Khảo sát thành phần hóa học hạt cây Vọng giang nam Cassia occidentalis l., họ vang (Caesalpiniaceae) Tóm tắt PDF
Nguyễn Trung Nhân, Phạm Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Thanh Mai 89-95
Thiết bị vi chiết ứng dụng trong làm giàu và xác định các ion trong nước Tóm tắt PDF
Trần Văn Mẫn, Nicolas Sarrut, Patrick Ozil 96-106


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP