T. 13, S. 1Q (2010)

Mục lục

Articles

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỰ ĐỊNH NGHỈ VIỆC CỦA CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC Tóm tắt PDF
Võ Quốc Hưng, Cao Hào Thi 5-16
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN ACO (ANT COLONY OPTIMIZATION) TỐI ƯU THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ CHO DỰ ÁN XÂY DỰNG Tóm tắt PDF
Phạm Hồng Luân, Dương Thành Nhân 17-30
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI BỆNH VIỆN BÌNH PHƯỚC-PHÂN TÍCH SO SÁNH CÁC THANG ĐO Tóm tắt PDF
Hà Nam Khánh Giao, Lê Anh Phương 31-43
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LÀM VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Tóm tắt PDF
Trần Thị Ngọc Duyên, Cao Hào Thi 44-61
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THƯ VIỆN SO SÁNH GIỮA HAI MÔ HÌNH: CHẤT LƯỢNG KỸ THUẬT/CHỨC NĂNG VÀ SERVQUAL Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mai Trang, Trần Xuân Thu Hương 62-72
CÁC TIỀN TỐ CỦA ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG: MỘT NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Phạm Ngọc Thúy, Lê Nguyễn Hậu 71-81


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP