T. 12, S. 14 (2009)

Mục lục

Articles

ỨNG DỤNG BIOGAS CHẠY MÁY PHÁT ĐIỆN CỠ NHỎ TẠI NÔNG THÔN VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Hùng, Nguyễn Hữu Hường, Vũ Việt Thắng, , Đoàn Thanh Vũ, 5-11
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THIẾT KẾ TÀU ĐỆM KHÍ VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG Tóm tắt PDF
Lê Đình Tuân, Trần Nguyễn Khôi Nguyên, Nguyễn Trí Dũng, Nguyễn Hữu Toàn 12-20
GIẢI PHÁP “3 CẦU 4 BÁNH” VÀ ỨNG DỤNG TRÊN Ô TÔ TẢI TRỌNG NHỎ Tóm tắt PDF
Ngô Xuân Ngát 21-27
MỘT GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CHO HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA KIỂU CDI-AC TRÊN XE GẮN MÁY Tóm tắt PDF
Trần Đăng Long, Vũ Việt Thắng, Đinh Quốc Trí 28-36
TỰ ĐỘNG HÓA VẼ VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHÂN VỊT TÀU TỪ CÁC THÔNG SỐ THIẾT KẾ TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH CAD/CAM Tóm tắt PDF
Trần Gia Thái 37-46
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỠ CÁ BASA LÀM NHIÊN LIỆU CHO ĐỘNG CƠ DIESEL Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hường, Nguyễn Đình Hùng, Nguyễn Văn Sỹ 47-54
CƠ CHẾ MẤT TÁC DỤNG CỦA BỘ XÚC TÁC NOx ĐÃ BỊ LÃO HÓA NHIỆT Tóm tắt PDF
Prikhodko Vitaly Y, Nguyen Ke, Choi Jae-Soon, Daw Stuart 55-68
DARTSVIEW, CÔNG HỖ TRỢ THIẾT KẾ DARTS TRÊN LABVIEW Tóm tắt PDF
Ngô Khánh Hiếu, Emmanuel Grolleau 69-76
TÍNH KHẢ THI TRONG ĐIỀU KHIỂN CHÁY NGƯỢC VÀ NÂNG CAO HIỆU SUẤT ĐỘNG CƠ HYDRO HÒA TRỘN NGOÀI DÙNG SỰ THAY ĐỔI THỜI ĐIỂM VAN Tóm tắt PDF
Huỳnh Thành Công, Joon-Kyoung Kang, Ki-Chol Noh, Jong-Tai Lee, Phạm Xuân Mai 77-85
MÔ PHỎNG CỤM TĂNG ÁP TUA BIN MÁY NÉN TRANG BỊ CHO ĐỘNG CƠ DIESEL D1146TIS Tóm tắt PDF
Lê Tuấn Anh 86-94
MÔ HÌNH KHÍ ĐỘNG 2-D CỦA CƠ CẤU ĐẬP CÁNH CÔN TRÙNG ỨNG DỤNG CHO ROBOT Tóm tắt PDF
Nguyễn Thiện Tống, Lê Thị Hồng Hiếu, Nguyễn Ngọc Hiền 95-107


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP