T. 12, S. 3 (2009)

Mục lục

Articles

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG MỎNG Al2O3 BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÚN XẠ MAGNETRON RF Tóm tắt PDF
Giang Văn Phúc, Lê Vũ Tuấn Hùng, Ngô Thị Kim Hòa, Lê Văn Hiếu, Huỳnh Thành Đạt 5-15
MÀNG QUANG XÚC TÁC TiO2 CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÚN XẠ PHẢN ỨNG MAGNETRON DC Tóm tắt PDF
Vũ Thị Hạnh Thu, Nguyễn Hữu Chí, Lê Văn Hiếu, Phạm Kim Ngọc, Huỳnh Thành Đạt 16-23
MÀNG GƯƠNG NÓNG TRUYỀN QUA QUANG XÚC TÁC TiO2/TiN/TiO2 Tóm tắt PDF
Lê Trấn, Nguyễn Duy Nhuận, Ngô Hùng Cường, Nguyễn Hữu Chí, Trần Tuấn 24-32
TỔNG HỢP MỘT SỐ DẪN CHẤT FLAVONE VÀ 4-THIOFLAVONE CÓ TIỀM NĂNG KHÁNG KHUẨN Tóm tắt PDF
Trần Thành Đạo, Đỗ Tường Hạ 33-39
NGHIÊN CỨU TÁCH THU HỒI NI2+ BẰNG DUNG DỊCH DI-(2-ETHYLHEXYL) PHOSPHORIC AXIT (HDEHP) TRONG N-HEPTAN Tóm tắt PDF
Ngô Mạnh Thắng, Trần Mai Phương, Nguyễn Huy Cảnh 40-50
ĐIỀU CHẾ BIODIESEL TỪ MỠ CÁ BASA BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA SIÊU ÂM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Thoa, Nguyễn Hồng Thanh, Nguyễn Trần Tú Nguyên 51-61
NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC CỦA VẬT LIỆU NANOCOMPOSITE PHÂN HỦY SINH HỌC TRÊN CƠ SỞ HỖN HỢP TINH BỘT Tóm tắt PDF
Trương Phước Nghĩa, Trần Quang Thuận, Đặng Tấn Tài, Hà Thúc Huy 62-68
NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA TẤM VẢI COTTON NGÂM TRONG DUNG DỊCH KEO NANO BẠC Tóm tắt PDF
Ngô Võ Kế Thành, Nguyễn Thị Phương Phong, Đặng Mậu Chiến 69-76
NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA TIO2/SIO2 TRONG PHẢN ỨNG OXI HÓA STIREN Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Thảo, Nguyễn Thị Ngoan, Đặng Văn Long 77-84
KHẢO SÁT SỰ TẠO MIXEL CỦA MỘT SỐ COPOLYME PLURONIC Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Hùng, Hvidt Søren, Batsberg Walther, Hoàng Ngọc Cường 85-94
ĐÁNH GIÁ LẠI KHU HỆ ẾCH NHÁI VÀ BÒ SÁT TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Sang 95-102
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DIỆN TÍCH TRONG VIỆC ƯỚC TÍNH TRỮ LƯỢNG CÁ KHAI THÁC BẰNG LƯỚI KÉO ĐÁY Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Vũ Việt Hà, Đặng Văn Thi 103-111


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP