T. 18, S. 7K (2015)

Mục lục

Articles

Nguồn gốc khí thải NOx từ các tàu thuyền neo đậu ở các Vịnh chính của Nhật Bản Tóm tắt PDF
Akihiko AZETSU 05-13
Mô phỏng số tính năng công suất của động cơ stirling tác động kép loại alpha Tóm tắt PDF
Nguyen Truong, Chin-Hsiang Cheng, Yen-Fei Chen 14-21
Hiện trạng & xu hướng nghiên cứu động cơ đốt trong sử dụng biogas Tóm tắt PDF
Huỳnh Thanh Công, Nguyễn Quốc Khánh 22-30
Mô phỏng nâng cao tính năng làm việc cho động cơ diesel 1 xi-lanh bằng thiết kế cải tiến họng nạp Tóm tắt PDF
Võ Danh Toàn, Huỳnh Thanh Công 31-38
Nâng cao hiệu suất nạp động cơ diesel một xy-lanh trên cơ sở cải tiến biên dạng họng nạp Tóm tắt PDF
Võ Thanh Vang, Huỳnh Thanh Công 39-47
Ảnh hưởng hồi lưu khí thải đến công suất và khí thải động cơ diesel Vikyno RV125-2 Tóm tắt PDF
Nguyễn Lê Duy Khải, Nguyễn Minh Trí 48-54
Ảnh hưởng của hydrocarbon thơm đến đặc tính bồ hóng của nhiên liệu hàng không trong ngọn lửa khuếch tán Tóm tắt PDF
Hồng Đức Thông, Osamu Fujita 55-64
Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu đến kết cấu khung xe con trong trường hợp xảy ra va đâm bằng ANSYS LS-DYNA Tóm tắt PDF
Nguyen Khac Huan 65-71
Thiết kế cải tiến kết cấu xe ô tô khách thỏa mãn điều kiện an toàn va chạm trực diện Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Tâm 72-76
Phân tích động lực học xe máy 03 bánh theo phương ngang và phương đứng bằng mô hình động lực học phẳng một dãy & động lực học theo phương đứng 3D Tóm tắt PDF
Trần Hữu Nhân, Trần Quang Lâm, Trần Đức, Nguyễn Đình Hùng 77-84
Phân tích dao động của thân xe tải nhẹ bằng mô hình động lực học dao động 3D Tóm tắt PDF
Trương Hoàng Tuấn, Trần Hữu Nhân, Trần Quang Lâm 85-93
Nghiên cứu đánh giá độ bền của kết cấu tàu vỏ thép khi đâm va bằng phương pháp mô phỏng Tóm tắt PDF
Huỳnh Văn Vũ 94-101
Nghiên cứu chỉ số gây say sóng MSI trong chuyển động tàu Tóm tắt PDF
Nguyen Anh Tuan, Tat-Hien Le 102-109
Đặc trưng hình học và đặc tính thủy động lực chân vịt phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ Tóm tắt PDF
Ngô Khánh Hiếu, Lê Tất Hiển 110-116
Xây dựng chương trình thiết lập mối quan hệ giữa thông số dòng hỏng với thời gian làm việc của chi tiết có hư hỏng đột xuất và xác định chu kỳ sửa chữa tối ưu có xét tới chi phí sửa chữa Tóm tắt PDF
Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn, Võ Trọng Cang 117-125
Thiết kế tàu đệm khí cho công tác tìm kiếm cứu nạn Tóm tắt PDF
Lê Đình Tuân, Đoàn Hiền 126-135
Nghiên cứu thực nghiệm và ứng dụng CFD trong khai thác tàu thủy nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu. Tóm tắt PDF
Lê Quang, Phạm Thị Thanh Hương, Ngô Văn Hệ 136-144
Quy trình phân tích tự động đặc tính khí động của turbine gió trục đứng Tóm tắt PDF
Vũ Ngọc Ánh, Huỳnh Nguyễn Minh Tùng 145-152
Tính toán đáp ứng công suất của tua-bin gió trục đứng bằng lý thuyết đa ống dòng kép Tóm tắt PDF
Le Thi Hong Hieu, Nguyen Chi Cong, Luong Huu Trong 153-161
Ảnh hưởng của tần số đến đáp ứng cơ học chu kỳ của vật liệu polyethylene Tóm tắt PDF
Nguyễn Song Thanh Thảo, Lê Thị Tuyết Nhung 162-169
So sánh và đánh giá khả năng điều khiển máy bay bốn chong chóng với các thuật toán khác nhau trên nền tảng ArduPilot Tóm tắt PDF
Nguyen Anh Quang, Emmanuel Grolleau, Ngo Khanh Hieu 170-178
Thiết kế và lắp đặt hệ thống đo dao dộng rung trong hầm gió Tóm tắt PDF
Tran Tien Anh, Hoang Ngoc Linh Nam 179-187
Bài toán tương tác giữa sóng nước và kết cấu sử dụng phương pháp CIP-Bài toán minh hoạ tính cho hai pha Tóm tắt PDF
Tran Tien Anh, Bui Quan Hung 188-198


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP