T. 18, S. 2K (2015)

Mục lục

Articles

Thiết kế và chế tạo hệ thống cấp mũ giày chính xác cho máy in lụa trong công nghiệp giày Tóm tắt PDF
Bùi Trọng Hiếu, Phùng Thanh Huy 05-15
Giải thuật điều khiển mới chia công suất trong các bộ nghịch lưu song song khi tải phi tuyến Tóm tắt PDF
Lê Minh Phương, Lê Tấn Đại, Phạm Thị Xuân Hoa 16-28
Sử dụng enzyme lipase Candida rugosa làm xúc tác cho phản ứng tổng hợp biodiesel từ dầu cá tra (Pangasius hypophtalmus) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tuyết Như, Nguyễn Thị Nguyên, Phan Ngọc Hòa 29-39
Điều khiển nhóm cuối mạch của Poly(3-Hexylthiophene) bằng phản ứng Vilsmeier-haack Tóm tắt PDF
Lê Lâm, Lưu Tuấn Anh, Nguyễn Thị Lệ Thu, Nguyễn Trần Hà 40-47
Một số kết quả thực nghiệm của hệ thống định vị GPS RTK sử dụng mạng lưới viễn thông di động 3G và internet Tóm tắt PDF
Trịnh Đình Vũ, Lê Trung Chơn 48-57
Ứng dụng BIM trong tích hợp và cập nhật thông tin cơ sở vật chất Trường Đại học Bách Khoa, phục vụ nhu cầu quản lý vận hành, bảo trì, và qui hoạch phát triển Tóm tắt PDF
Hoàng Nam 58-63
Đánh giá áp lực đất lên ống chôn sâu và khả năng ổn định trong môi trường xung quanh theo điều kiện thi công Tóm tắt PDF
Bùi Trường Sơn 64-72
Nghiên cứu so sánh các sơ đồ tính mô phỏng sóng xung kích theo phương trình Euler Tóm tắt PDF
Nguyễn Huy Bình, Lê Song Giang 73-88
Đề xuất thuật toán giảm tích lũy dòng chảy ứng dụng trong công tác giảm ngập Tóm tắt PDF
Khưu Minh Cảnh, Lê Trung Chơn, Trần Văn Hoài 89-94
Công thức xác định lực căng cáp trong cầu dây văng xét ảnh hưởng đồng thời của độ chùng và độ cứng chống uốn Tóm tắt PDF
Hoàng Nam 95-101
Influence of combustion chamber geometry on performance and emissions of diesel engine Vikyno RV125-2 Tóm tắt PDF
Nguyễn Lê Duy Khải, Nguyễn Đắc Khánh Hưng 102-111


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP