T. 17, S. 1M (2014)

Mục lục

Articles

Xử lý thành phần hữu cơ khó phân hủy sinh học trong nước rỉ rác bằng quá trình hấp phụ sử dụng bùn giấy Tóm tắt PDF
Lê Đức Trung, Trần Minh Bảo 05-11
Tối ưu hóa chi phí vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị dưới tác động của các điều kiện kinh tế xã hội và môi trường Tóm tắt PDF
Lê Thị Kim Oanh, Jacqueline Bloemhof Ruwaard, Jack van der Vorst 12-24
Nâng cao hàm lượng Oxy bằng màng lọc Polysulfone nhằm ứng dụng trong lĩnh vực môi trường Tóm tắt PDF
Phan Quốc Phú, La Thị Thái Hà 25-32
Ảnh hưởng của một số phụ gia đến tính chất của sơn từ dung dịch Aluminum Phosphate Tóm tắt PDF
La Thị Thái Hà, Phan Quốc Phú 33-39
So sánh kết quả đánh giá chất lượng nước bằng đánh giá toàn diện mờ và chỉ số chất lượng nước: trường hợp nghiên cứu sông Đồng Nai Tóm tắt PDF
Lê Hoàng Bảo Trân, Chế Đình Lý, Nguyễn Hiền Thân 40-49
Sử dụng kỹ thuật thống kê đa biến đánh giá chất lượng nước sông Như Ý tỉnh Thừa Thiên Huế Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Kỳ, Nguyễn Hoàng Lâm 50-60
Tác động của nước biển dâng đến sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tóm tắt
Lê Văn Trung, Trần Văn Hùng 61-68
Nghiên cứu công nghệ bùn hoạt tính hoạt động theo mẻ có giá thể kết hợp lọc màng - SBMBMBR xử lý chất hữu cơ và Nitơ (tổng) trong nước thải thuộc da Tóm tắt PDF
Trần Văn Linh, Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Thanh Phượng, Nguyễn Thị Thanh Phượng 69-79
Nghiên cứu thử nghiệm chất keo tụ tích điện mới nhằm xử lý nước ao nuôi cá tra tại Vĩnh Long Tóm tắt PDF
Phùng Chí Sỹ 80-89
Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của ba phương thức xử lý chất thải rắn đô thị tại khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, Củ Chi Tóm tắt PDF
Ngô Quang Duy, Lê Thanh Hải 90-101
Nghiên cứu sản xuất biodiesel từ dầu Jatropha bằng C2H5OH không sử dụng xúc tác Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Phước, Chhoun Vi Thun, Phạm Thành Quân 102-108
Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá tài nguyên nước khu vực thượng nguồn đầm Thị Nại phục vụ phát triển bền vững tỉnh Bình Định Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Quân, Mai Toàn Thắng 109-118


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP