T. 17, S. 2K (2014)

Mục lục

Articles

Ứng dụng kỹ thuật ghép kênh phân chia theo không gian trong hệ thống MIMO hợp tác Tóm tắt PDF
Võ Khắc Thành, Bùi Hữu Phú, Trần Công Hùng 05-13
Tính toán thiết kế cơ cấu con lăn tạo hạt và băng tải thép biến nhiệt trong dây chuyền sản xuất hạt lưu huỳnh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thiên Bình, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Thanh Nam 14-20
Đề xuất một phương pháp tính ứng suất pháp trong công nghệ SPIF Tóm tắt PDF
Lê Khánh Điền, Nguyễn Thanh Nam, Nguyễn Thiên Bình 21-28
Thuật toán nhận dạng và tách màu gạo Tóm tắt PDF
Phan Huỳnh Lâm, Nguyễn Thanh Nam, Phạm Văn Duy, Nguyễn Thiên Bình, Lê Thanh Sơn 29-34
Phương pháp điều khiển giảm sai số trong gia công bằng máy SLS Tóm tắt PDF
Phan Huỳnh Lâm, Nguyễn Thanh Nam, Hồ Phạm Huy Ánh 35-40
Phương pháp giảm sai số trong máy quét 3D bằng tia Laser Tóm tắt PDF
Phan Huỳnh Lâm, Nguyễn Thanh Nam, Phạm Văn Duy 41-47
Đề xuất một loại Anten băng rộng mới cho hệ thống radar xuyên đất dạng xung trong băng tần VHF Tóm tắt PDF
Đồng Tân Phước, Phạm Minh Quang, Bùi Hữu Phú 48-59
Nhận dạng mô hình động học của bộ truyền động IPMC dùng mô hình mờ fuzzy NARX được tối ưu bằng PSO Tóm tắt PDF
Hồ Phạm Huy Anh, Nguyễn Thanh Nam 60-78
Thực thi hệ thống MIMO E-SDM cho mạng không dây tương lai trên FPGA Tóm tắt PDF
Nguyễn Trung Hiếu, Bùi Hữu Phú 79-89


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP