T. 11, S. 4 (2008)

KHOA HỌC TRÁI ĐẤT & MÔI TRƯỜNG

Mục lục

Articles

Phân tích tài liệu từ Tellua bằng phương pháp vòng Mohr. Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Vấn, Lê Văn Anh Cường 5-11
Khảo sát chuyển tải trầm tích vào, ra rừng ngập mặn thuộc vùng cửa sông Đồng Tranh huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
La Thị Cang, Nguyễn Công Thành 12-18
Phân tích và dự báo dao động mực nước Tóm tắt PDF
Đặng Văn Tỏ 19-27
Các tầng đá mẹ bể Cửu Long thuộc thềm lục địa Việt Nam Tóm tắt PDF
Bùi Thị Luận 28-39
Đặc điểm thạch học-khoáng vật, thạch địa hóa các đá Granitoid khối hòn me-hòn đất, tỉnh Kiên Giang Tóm tắt PDF
Trần Đại Thắng, Trần Phú Hưng 40-48
Ứng dụng phần mềm thấm dị hướng để tính toán thấm cho đập đất hồ sinh thái Nam Phương-Lâm Đồng Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Vượng, Trần Minh Tuấn 49-58
Nghiên cứu và lựa chọn một số thực vật có khả năng hấp thu các kim loại nặng (Cr, Cu, Zn) trong bùn nạo vét kênh Tân Hóa-Lò Gốm Tóm tắt PDF PDF
Đồng Thị Minh Hậu, Hoàng Thị Thanh Thủy, Đào Phú Quốc 59-67
Đô thị hóa và chất lượng môi trường đô thị từ viễn thám các mặt không thấm: trường hợp thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Trần Thị Vân 68-78
Một số kết quả bước đầu về ứng dụng mô hình MM5 trong nghiên cứu hiệu ứng đảo nhiệt tại thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Lương Văn Việt 79-92


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP