T. 16, S. 1M (2013)

Mục lục

Articles

Nghiên cứu sản xuất Biodesel từ dầu mỡ động vật Tóm tắt PDF
Dương Thị Thanh Thủy, Phạm Trung Kiên, Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Thanh Phượng 05-11
Tính toán phát thải các chất ô nhiễm không khí và mô hình hoá chất lượng không khí cảng Sài Gòn, Việt Nam Tóm tắt PDF
Hồ Quốc Bằng, Võ Thị Thanh Hương, Suwat Chuanak 12-21
Tối ưu quá trình than hóa vỏ sầu riêng ứng dụng trong xử lý chất màu Tóm tắt PDF
Lê Thị Kim Phụng, Lê Anh Kiên 22-31
Một số phương pháp xây dựng bản đồ ngập lũ tỉnh Long An trong điều kiện biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Quân 32-39
Nghiên cứu tạo bùn hạt hiếu khí trên mô hình SBR để xử lý nước thải chế biến tinh bột khoai mì Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Phượng, Nguyễn Văn Phước, Thiệu Cẩm Anh 40-48
Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật - công nghệ nhằm chống thất thoát nước cho hệ thống cung cấp nước sạch TP.HCM Tóm tắt PDF
Võ Anh Tuấn 49-57
Chi phí đầy đủ của các dịch vụ cung cấp nước và mức độ thu hồi chi phí hợp lý – trường hợp điển hình tại Thành Phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Hùng, Lâm Minh Triết 58-67
Các cách tiếp cận để đánh giá hiệu quả tiền xử lý bùn thải bằng công nghệ siêu âm Tóm tắt PDF
Lê Ngọc Tuấn, Phạm Ngọc Châu 68-83
Nâng cao hiệu quả thu hồi khí sinh học từ bùn thải công nghiệp Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Phượng, Nguyễn Văn Phước 84-94


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP