T. 16, S. 2Q (2013)

Mục lục

Articles

Năng lực sản xuất hàng loạt theo yêu cầu của khách hàng Tóm tắt PDF
Võ Khánh Toàn, Bùi Nguyên Hùng 05-15
Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất tổng hợp TFP: một khảo sát trong 6 ngành công nghiệp tại TP.HCM Tóm tắt PDF
Dương Như Hùng, Lại Huy Hùng, Nguyễn Hải Ngân Hà, Lê Thị Hằng Giang, Hứa Hải Yến 16-24
Đánh giá thành quả thực hiện lean ở các công ty Việt Nam: một nghiên cứu đa tình huống tại các doanh nghiệp sản xuất Tóm tắt PDF
Bùi Nguyên Hùng, Lê Phước Luông, Nguyễn Thị Hồng Đăng 25-36
Nghiên cứu chuỗi giá trị dược liệu – cây Diệp Hạ Châu Tóm tắt PDF
Huỳnh Bảo Tuân, Hồ Phượng Hoàng, Trần Thị Cảm, Nguyễn Ngọc Kiều Chinh 37-45
Nghiên cứu ứng dụng FMEA: tình huống tại doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thúy Quỳnh Loan, Lê Phước Luông, Trần Quốc Thắm, Nguyễn Bắc Nguyên 46-56
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của dự án ERP tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Ngụy Thị Hiền, Phạm Quốc Trung 57-66
Áp dụng mô hình của Carroll (1991) để khảo sát nhận thức của người lao độngvề khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Tóm tắt PDF
Lại Văn Tài, Lê Thị Thanh Xuân, Trương Thị Lan Anh 67-77
Văn hóa cấp cá nhân và hành vi: một mô hình văn hóa ảnh hưởng trực tiếp lên ý định mua thuốc không toa tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Trọng, Hứa Kiều Phương Mai 78-86
Ảnh hưởng của sự khác biệt văn hóa lên cộng đồng thương hiệu – một nghiên cứu đa văn hóa tại Thụy Điển, Đài Loan và Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Phước Luông, Hứa Kiều Phương Mai 87-96
Một mô hình lý thuyết về năng lực doanh nhân, vốn xã hội và sáng nghiệp công ty trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Long, Lê Nguyễn Hậu 97-106
Chất lượng dịch vụ, hình ảnh doanh nghiệp và truyền miệng trong ngành hàng không nội địa Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Thành Công, Nguyễn Thị Mai Trang 107-116
Quản trị thương hiệu trường đại học trong bối cảnh Việt Nam: từ góc nhìn theo lý thuyết đặc trưng thương hiệu (brandidentity) Tóm tắt PDF
Trần Tiến Khoa 117-126


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP