T. 16, S. 3T (2013)

Mục lục

Articles

Mô phỏng đặc trưng dòng-thế của graphene FET Tóm tắt PDF
Đinh Sỹ Hiền 05-12
Phân hủy phẩm nhuộm Reactive blue 182 bằng kỹ thuật Fenton dị thể sử dụng tro bay biến tính/H2O2 Tóm tắt PDF
Đào Sỹ Đức, Vũ Thế Ninh 13-21
Tạo dòng và biểu hiện nhân tố kích thích tạo dòng bạch cầu hạt – đại thực bào HGM-CSF (human granulocyte-macrophcolony stimulating factor) tái tổ hợp trên hệ thống Pichia pastoris Tóm tắt PDF
Phạm Thị Kim Liên, Trần Văn Hiếu 22-29
Tối ưu hoá quá trình lên men thu nhận Bacterial cellulose từ môi trường rỉ đường và môi trường nước mía Tóm tắt PDF
Phạm Văn Phiến, Nguyễn Thúy Hương 30-39
Khảo sát một số hoạt tính probiotic của Kefir chanh dây truyền thống và Kefir chanh dây bổ sung Lactobacillus casei VTCC186 Tóm tắt PDF
Quách Đức Tính, Tống Thành Trung, Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Thúy Hương 40-47
Khảo sát ảnh hưởng pha tạp Ni của vật liệu LimMn2O4 ứng dụng trong pin sạc Lithium hiệu điện thế cao Tóm tắt PDF
Trần Văn Giang, Trần Thi Thùy Dung, Trần Văn Mẫn, Lê Mỹ Loan Phụng 48-59
Ứng dụng kỹ thuật metagenomics để nhận diện gene mã hóa laccase của nấm Basidiomycetes trong mẫu đất rừng Nam Cát Tiên Tóm tắt PDF
Hoàng Quốc Khánh, Nguyễn Bích Ngọc 60-74
Nghiên cứu tổng hợp nano vàng và khảo sát khả năng gắn kết với kháng thể vi khuẩn E. coli O157 Tóm tắt PDF
Ngô Võ Kế Thành, Lâm Quang Vinh, Nguyễn Đăng Giang, Huỳnh Thành Đạt 75-82
Đánh giá tính chuẩn xác của chương trình VGSpec thông qua khả năng tính toán diện tích đỉnh, tìm đỉnh tự động, nhận diện đồng vị, xác định hoạt độ phóng xạ nguồn trụ và Marinelli Tóm tắt PDF
Trịnh Quang Vinh, Trương Thị Hồng Loan, Mai Văn Nhơn 83-92


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP