T. 16, S. 1K (2013)

Mục lục

Articles

Chế tạo ăng-ten cho thẻ RFID thụ động ở băng tần UHF và vi ba Tóm tắt PDF
Phạm Tiến Thông, Nguyễn Viết Hòa, Trần Nhân Ái, Lâm Tấn Phát, Đặng Mậu Chiến 05-14
Đánh giá sinh khả dụng invitro và invivo của hạt thuốc nano polyme mang ketoprofen Tóm tắt PDF
Đào Thị Phương Tuyền, Lê Ngọc Thành Nhân, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Tấn Khải, Lê Duy Đảm, Đặng Mậu Chiến, Nguyễn Tài Chí 15-25
Chế tạo và hoạt hóa bề mặt sợi nano platin ứng dụng trong định lượng glucose Tóm tắt PDF
Phạm Xuân Thanh Tùng, Phạm Văn Bình, Đặng Ngọc Thùy Dương, Phan Thị Hồng Thủy, Trần Phú Duy, Lê Thị Thanh Tuyền, Đặng Mậu Chiến, Tống Duy Hiển 26-36
Laze DPSS phát liên tục công suất cao bước sóng 1064 nm ứng dụng cho gia công bán dẫn và kim loại Tóm tắt PDF
Phan Thanh Nhật Khoa, Đặng Mậu Chiến 37-47
Cải thiện dòng ngắn mạch trong pin mặt trời silic đơn tinh thể Tóm tắt PDF
Hoàng Ngọc Vũ, Trần Ngọc Linh, Trương Lân, Phan Thanh Nhật Khoa, Đặng Mậu Chiến, Nguyễn Trần Thuật 48-56
Sự hình thành màng silicon đa tinh thể bằng phương pháp nhôm thúc đẩy tinh thể hóa Tóm tắt PDF
Phan Tú Linh, Phạm Duy Phong, Phan Bách Thắng, Trần Cao Vinh 57-63
Tổng hợp ống nano carbon đơn thành bằng phương pháp ngưng tụ hơi hóa học từ cơ chế hình thành đến phát triển tại các vùng định vị xúc tác hướng đến ứng dụng trong linh kiện điện tử Tóm tắt PDF
Lê Văn Thăng 64-71
Nghiên cứu cơ chế phát triển của ống nano carbon đơn thành tổng hợp trên xúc tác Fe/Mo-Al bằng thiết bị ngưng tụ hơi hoá học Tóm tắt PDF
Lê Văn Thăng 72-80
Đặc trưng đảo điên trở của màng mỏng ZnO ứng dụng trong bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên Tóm tắt PDF
Nguyễn Trung Độ, Đào Vân Thúy, Phạm Kim Ngọc, Tạ Thị Kiều Hạnh, Lê Trấn, Trần Tuấn, Lê Văn Hiếu, Lee Jaichan, Đặng Mậu Chiến, Phan Bách Thắng 81-85
Các hạt nano chế tạo bằng phương pháp hoá học với sự hỗ trợ của các tác động vật lý Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Đăng Phú, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Hoàng Lương 86-91
Đặc điểm và tính chất quang của màng SiO2/TiO2 pha tạp Fe3+ chế tạo bằng phương pháp phủ nhúng sol – gel Tóm tắt PDF
Đặng Mậu Chiến, Lê Duy Đảm, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Đặng Thị Mỹ Dung 92-100
Nghiên cứu quá trình lắng đọng màng mỏng silic vô định hình và màng dẫn điện trong suốt ito ứng dụng vào cấu trúc pin mặt trời màng mỏng mối nối dị thể Tóm tắt PDF
Đặng Mậu Chiến, Bùi Thanh Tùng, Lê Thanh Hùng, Hoàng Ngọc Vũ, Trần Ngọc Linh, Trương Lân, Nguyễn Trần Thuật 101-111
Tổng quan các nghiên cứu của chúng tôi về vật liệu nano cho cảm biến khí Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hiếu, Hoàng Sĩ Hồng, Đỗ Đăng Trung, Bùi Thị Thanh Bình, Nguyễn Đức Chính, Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Đức Hòa 112-137


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP