T. 15, S. 1T (2012)

Mục lục

Articles

Tính toán hệ số nhiệt độ của độ phản ứng đối với lò phản ứng hạt nhân loại MNSR Tóm tắt PDF
Đỗ Quang Bình, Nguyễn Hoàng Hải 05-14
Nghiên cứu thực nghiệm về khả năng giảm phông trên hệ thống phổ kế gamma trùng phùng sử dụng đầu dò bán dẫn siêu tinh khiết Tóm tắt PDF
Đinh Sỹ Hiền 15-26
Nghiên cứu chế tạo hạt Ferit gatnet R3Fe5O12 (R=Y, Gd, Dy) có kích thước Nanomet Tóm tắt PDF
Đào Thị Thủy Nguyệt, Nguyễn Phúc Dương, Thân Đức Hiền 27-34
Cấu trúc và tính chất của vật liệu nano – composite từ polyester bão hòa và đất sét biến tính bằng poly (Ethylene Oxid) Tóm tắt PDF
Trần Duy Thành, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Đăng Mão, Đặng Tấn Tài 35-44
Cấu trúc chủng nấm men Pichia pastoris biểu hiện mini-proinsulin dạng tiết ra môi trường nuôi cấy Tóm tắt PDF
Ngô Thị Kim Hằng, Võ Minh Trí, Trần Linh Thước 45-51
Biểu hiện gen HIV-1 p24 ở cây thuốc lá chuyển gen lục lạp Tóm tắt PDF
Phan Tường Lộc, Nguyễn Hữu Hổ, Nguyễn Thị Thanh 52-68
Khảo sát sự tăng trưởng của huyền phù tế bào dâu tây (Fragaria ananassa l.) có khả năng sinh tổng hợp anthocyanin Tóm tắt PDF
Phạm Thị Mỹ Trâm, Lê Thị Thuỷ Tiên 69-77
Hiệu quả bảo vệ gan của thành phần được phân lập từ Polygonum tomentosum chống lại chất độc carbon tetrachloride gây tổn thương gan Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Hồng, Võ Văn Giàu, Trần Hùng, Hồ Thị Cẩm Hoài 78-86


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP