Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, T. 11, S. 3 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thiết kế hình dạng và mô phỏng hoạt động của cơ cấu dẫn động với độ phân giải Micro

Phạm Huy Hoàng, Trần Văn Thùy

Tóm tắt


Các cơ cấu tác động cho chuyển động có độ phân giải micro được ứng dùng trong nhiều lĩnh vực chính xác như là định vị chính xác, gia công chính xác, quang học,… Việc thiết kế ý tưởng và hình dáng của một cơ cấu cấu tác động cho chuyển động có độ phân giải micro được trình bày trong bài báo này. Ý tưởng của thiết kế dựa trên họat động của thanh piezo gồm nhiều lớp và cơ cấu khuếch đại vi phân. Bài báo cũng trình bày việc mô phỏng họat động của cơ cấu nhờ vào ANSYS. Việc mô phỏng là kết quả của việc kết hợp hai bài toán: tiếp xúc và sự kết hợp giữa biến dạng và điện.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP